Zebrania z rodzicami

Spotkania z rodzicami uczniów II LO

Terminy miesięcznych spotkań nauczycieli z rodzicami

23 – 24 .09.2020 r.

 

 

I spotkanie rodziców z wychowawcami klas –

wybór klasowych Rad Rodziców, poinformowanie o wymaganiach edukacyjnych, sposobach sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych, zasadach oceniania zachowania, informacja o wychowaniu do życia w rodzinie, zapoznanie rodziców z dokumentami regulującymi pracę szkoły; procedury związane z epidemią COVID – 19; 

w klasach trzecich II LO – procedury egzaminu maturalnego;

ZEBRANIE;

19.11.2020 r.

II spotkanie rodziców z wychowawcami i nauczycielami uczącymi –

KONSULTACJE DLA RODZICÓW

17.12.2020 r.

III spotkanie rodziców z wychowawcami klas –

poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach;

spotkanie rodziców z nauczycielami uczącymi

ZEBRANIE

28.01.2021 r.

IV spotkanie rodziców z wychowawcami i nauczycielami uczącymi –

KONSULTACJE DLA RODZICÓW

18.03.2021 r.

V spotkanie rodziców z wychowawcami klas –

poinformowanie o przewidywanych ocenach w klasach trzecich II LO;

spotkanie rodziców z nauczycielami uczącymi

ZEBRANIE

13.05.2021 r.

VI spotkanie rodziców z wychowawcami klas –

poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach;

spotkanie rodziców z nauczycielami uczącymi

ZEBRANIE

 

Translate »
Scroll Up
secretcats.pl - tworzenie stron internetowych