Projekty

Misja Med

Misja Med – projekt realizowany w 2018 roku przez II LO we współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Lublinie. Koordynator projektu ze strony II LO: nauczyciel chemii - p. Beata Nowińska.

Uczniowie biol-chemów z II Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Świdniku wspólnie ze swoim nauczycielem chemii – Panią Beatą Nowińską - znaną z angażowania swoich uczniów w zdobywanie wiedzy poprzez doświadczanie otaczającego świata, nowy rok szkolny rozpoczęli od finałowej gali podsumowującej całoroczny projekt  medyczny "Misja MED - odkrywaM, rozumiEm, Doświadczam". Pod tą nazwą Uniwersytet Medyczny w Lublinie w partnerstwie z Polskim Stowarzyszeniem  Pedagogów i Animatorów Klanza realizował projekt dedykowany uczniom partnerskich szkół ponadgimnazjalnych. Przez cały okres trwania projektu uczniowie z zaledwie 8 szkół wytypowanych przezUniwersytet Medyczny – łącznie 120 osób ( w tym elitarnym gronie znaleźli się świdniczanie: uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego), uczestniczyli w  przygotowanych przez nauczycieli akademickich modułach zajęć z zakresu dyscyplin medycznych i farmaceutycznych, poszerzających podstawę programową z chemii, biologii, biofizyki i obejmujących sposoby oraz metody rozbudzenia w młodzieży ciekawości, kreatywności i chęci pogłębiania wiedzy.

Uczniowie przez cały ubiegły rok szkolny uczestniczyli w zajęciach :

 • 5W (who?, where?, when?, what?, why?) – moduł realizowany przez KLANZĘ

 • Tajemnice chemii nieorganicznej – twarze kationów i anionów

 • Chemia, biologia i nauki techniczne – co je łączy? Warsztat chromatografii

 • Ballada o sercu – warsztaty z układu krwionośnego

 • Narząd ruchu pod lupą – warsztaty

 • Poznaj swój skład. Zajęcia w pracowni Składu Ciała

 • leczeniu krwią

 • Chodzą geny po laboratorium…

 • Wycieczka po świecie bakterii. Zobacz, poznaj, oceń!

 • Co mówi o Tobie Twoje ciało?

 • Czy wiesz co i jak jesz?

 • Biała słodycz z czarnym charakterem – rzecz o cukrze

 • Keep calm and take your vitamins

 • Stomatologia może być przyjemna? Tak – zamiana ról

 • Aj boli!!! Dlaczego i co to oznacza...

 • współżyciu w życiu

 • Ciąża – how much we know?

Zwieńczeniem całego przedsięwzięcia było „Starcie Gladiatorów Wiedzy”, czyli olimpiada wiedzy zdobytej w czasie zajęć.

Przed olimpiadą na uczestników projektu czekały także zajęcia aktywizujące realizowane przez partnera projektu – KLANZĘ.

Zajęcia podsumowujące trwały dwa dni: 6 i 7 września 2018 r.  uczniowie „Baczka” godnie reprezentowali szkołę i miasto: w finałowych rozgrywkach znaleźli się w czołówce.
Na szczególne wyróżnienie zasługuje uczennica klasy IIB Julia Kalinowska, która znalazła się wśród dziesięciu najlepszych finalistów z maksymalna liczbą punktów, i której serdecznie gratulujemy! Projekt Misja MED zakończył się, cieszy nas wysoka ocena, jaką wystawili naszej młodzieży pracownicy naukowi Uniwersytetu. Zachwyceni uczniowie wrócili do domów pełni wrażeń i prezentów, ufundowanych przez Uniwersytet Medyczny.  Na tym jednak nie kończy się współpraca  z Uniwersytetem, na uczniów II LO im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego na zaproszenie UM czekają kolejne zajęcia, wykłady i wyzwania – w nowym roku szkolnym!

 

LOGI.KOM – od sztuki logicznego myślenia do sztuki skutecznego komunikowania się

LOGI.KOM – od sztuki logicznego myślenia do sztuki skutecznego komunikowania się – projekt realizowany przez II LO we współpracy z Wydziałem Humanistycznym oraz Wydziałem Filozofii i Socjologii UMCS w Lublinie. Koordynator projektu ze strony II LO: wicedyrektor i nauczyciel języka polskiego – p. Magdalena Skwarczyńska-Zuch

Link: https://www.umcs.pl/pl/o-projekcie,12946.htm 

"LOGI.KOM - od sztuki logicznego myślenia do sztuki skutecznego komunikowania się" to projekt uniwersytecki realizowany w naszej szkole w 2018 r. z inicjatywny pracowników naukowych i władz Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej i wicedyrektora II LO – p. Magdaleny Skwarczyńskiej-Zuch od 2009 r. koordynującej współpracę szkoły z Instytutem Filologii Polskiej UMCS.

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji ogólnorozwojowych, związanych z logiką i heurystyką, poprawnym argumentowaniem, krytycznym i samodzielnym myśleniem poprzez udział uczniów szkół ponadgimnazjalnych z województwa lubelskiego w fakultatywnych zajęciach z zakresu edukacji filozoficznej realizowanych w formie kursów edukacyjnych.

Projekt obejmuje następujące moduły:

 • "Jak doszedłeś do tego wniosku - moduł aporii logicznych, heurystyki i podejmowania decyzji?"

 • "Dlaczego tak twierdzisz?"

 • "Co to znaczy? - czyli o jasności i precyzji w komunikacji językowej"

 • "Perswazyjność w wypowiedziach oficjalnych i prywatnych"

 • "Spróbujmy się dogadać... czyli o potrzebie dobrej komunikacji i pożytkach z tego płynących".

Uczestnicy projektu edukacyjnego realizowanego w naszej szkole we współpracy z UMCS "LOGI.KOM - od sztuki logicznego myślenia do sztuki skutecznego komunikowania się" ukończyli certyfikowany kurs z zakresu edukacji filozoficznej aktywnym udziałem w debacie zorganizowanej w sali obrad Wydziału Humanistycznego UMCS. Każdy uczeń naszego LO, który uczestniczył w 2018 roku w zajęciach, otrzymał z rąk profesorów uczelni: dr hab. Doroty Filar i prof. Zbysława Muszyńskiego dokument potwierdzający ukończenie kursu podejmującego zagadnienia logiczno-heurystyczne oraz komunikacyjno-retoryczne.
Nasi licealiści w starciu na argumenty, z wykorzystaniem nabytej wiedzy i umiejętności z zakresu retoryki i logiki, z rówieśnikami z innej szkoły zaprezentowali się rewelacyjnie. Umiejętność odpierania zarzutów, wykorzystywanie wyników badań w budowaniu argumentów, wysoki merytoryczny poziom przygotowania do publicznego wystąpienia naszych uczniów przed oceniającymi debatę profesorami uczelni może być powodem do dumy dla całej społeczności naszego LO.
Jurorzy wyróżnili najlepszą trójkę uczestników debaty, którym serdecznie gratulujemy: Kubę Pulińskiego, Wiktorię Brzozowską i Martynę Zalewską. Cieszyły nas słowa profesorów, że żałują, że mogli wskazać tylko trzy osoby, bo każdy zabrany w dyskusji głos był niezwykle ważny. Czas wytężonej pracy opłacił się, przygotowania przed debatą koordynowane
ze strony uczniów przez lidera grupy - Kubę Pulińskiego - przyniosły doskonałe efekty i satysfakcję!

Ogromne podziękowania za realizację projektu w naszej szkole kierujemy w stronę kierującej projektem Pani Profesor Doroty Filar, a także prowadzących w naszym liceum zajęcia Prof. Zbysława Muszyńskiego, Prof. Jacka Gurczyńskiego, Prof. Mirosława Ryszkiewicza, dra Marcina Trybulca, Prof. Piotra Krzyżanowskiego! Gorąco dziękujemy!

Projekt Spotkanie

Projekt Spotkanie – projekt wymiany międzynarodowej młodzieży realizowany wspólnie z niemiecką szkołą w Wuppertalu. Koordynatorzy projektu ze strony II LO: nauczyciel języka niemieckiego – p. Kamila Dubaj-Choina i nauczyciel języka angielskiego – p. Edyta Walczak.

 

Świat jest na wyciągnięcie ręki

Świat jest na wyciągnięcie ręki - projekt wspierający realizację wymian międzynarodowych realizowany przez II LO we współpracy z organizacją AIESEC. Koordynator projektu ze strony II LO: nauczyciel języka angielskiego – p. Jadwiga Kopniak i nauczyciel języka niemieckiego – p. Monika Dziewa.

 

O tym nie można zapomnieć…

O tym nie można zapomnieć… - spotkania z osobami, które przeszły piekło obozów i deportacji podczas II wojny światowej – projekt realizowany przez II LO we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej. Koordynator projektu ze strony II LO: nauczyciel języka polskiego – p. Katarzyna Mądrachowska.

 

''Co nam w duszy gra...'' - projekt klasy I DL4

 

Projekt ma na celu rozwijanie umiejętności twórczych uczniów klasy IDL4 oraz wszystkich zainteresowanych uczniów II Liceum Ogólnokształcącego, poprzez dzielenie się swoimi zainteresowaniami, wrażeniami (fascynacjami) czy opiniami  na temat  historii, literatury czy filmu. W ramach przedsięwzięcia uczniowie zamieszczają swoje artykuły, recenzje czy inne formy wypowiedzi na ogólnodostępnym forum.

 

Dla szkół - progeCAD Professional

 

Translate »
Scroll Up
secretcats.pl - tworzenie stron internetowych