Oferta edukcyjna KLASA MATEMATYCZNA 

Każdy uczeń, od klasy pierwszej realizuje dwa przedmioty w zakresie rozszerzonym.

Wszyscy uczniowie w klasie realizują rozszerzenie z matematyki.

Drugie rozszerzenie uczeń wybiera spośród czterech przedmiotów takich jak: geografia, fizyka, informatyka albo język angielski.

Każdy uczeń uczy się dwóch języków obcych: języka angielskiego oraz drugiego języka wybranego spośród trzech: język francuski, język hiszpański albo język niemiecki. Języki obce nauczane są międzyoddziałowo zgodnie z poziomem zaawansowania ucznia.

W klasie tej dodatkowo realizowany jest przedmiot język angielski w biznesie.

Klasa matematyczna objęta jest patronatem Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS w Lublinie oraz Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej.

Przedmioty punktowane w procesie rektutacyjnym: 1. język polski; 2. matematyka; 3. język obcy (najwyższa ocena); 4. fizyka albo geografia albo informatyka (wyższa ocena)

KLASA BIOLOGICZNO-CHEMICZNA 

Każdy uczeń, od klasy pierwszej realizuje dwa przedmioty w zakresie rozszerzonym.

Wszyscy uczniowie w klasie realizują rozszerzenie z biologii.

Drugie rozszerzenie uczeń wybiera spośród dwóch przedmiotów takich jak: chemia albo język angielski.

Każdy uczeń uczy się dwóch języków obcych: języka angielskiego oraz drugiego języka wybranego spośród trzech: język francuski, język hiszpański albo język niemiecki. Języki obce nauczane są międzyoddziałowo zgodnie z poziomem zaawansowania ucznia.

W klasie tej dodatkowo realizowany jest przedmiot język angielski w medycynie.

Klasa biologiczno-chemiczna objęta jest patronatem Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Przedmioty punktowane w procesie rektutacyjnym: 1. język polski; 2. matematyka; 3. język obcy (najwyższa ocena); 4. biologia albo chemia (wyższa ocena)   
KLASA GEOGRAFICZNO-JĘZYKOWA 

Każdy uczeń, od klasy pierwszej realizuje dwa przedmioty w zakresie rozszerzonym.

Wszyscy uczniowie w klasie realizują rozszerzenie z geografii.

Drugie rozszerzenie uczeń wybiera spośród trzech przedmiotów takich jak: język angielski, język polski albo wiedza o społeczeństwie.

Każdy uczeń uczy się dwóch języków obcych: języka angielskiego oraz drugiego języka wybranego spośród trzech: język francuski, język hiszpański albo język niemiecki. Języki obce nauczane są międzyoddziałowo zgodnie z poziomem zaawansowania ucznia.

W klasie tej dodatkowo realizowany jest przedmiot język angielski w turystyce i na rynku pracy.

Przedmioty punktowane w procesie rektutacyjnym: 1. język polski; 2. matematyka; 3. język obcy (najwyższa ocena); 4. geografia albo WOS (wyższa ocena) 
KLASA DZIENNIKARSKO - PRAWNICZA 

Każdy uczeń, od klasy pierwszej realizuje dwa przedmioty w zakresie rozszerzonym.

Wszyscy uczniowie w klasie realizują rozszerzenie z języka polskiego.

Drugie rozszerzenie uczeń wybiera spośród trzech przedmiotów takich jak: język angielski, historia albo wiedza o społeczeństwie.

Każdy uczeń uczy się dwóch języków obcych: języka angielskiego oraz drugiego języka wybranego spośród trzech: język francuski, język hiszpański albo język niemiecki. Języki obce nauczane są międzyoddziałowo zgodnie z poziomem zaawansowania ucznia.

W klasie tej dodatkowo realizowany jest przedmiot język angielski w prawie i naukach społecznych.

Klasa ta objęta jest patronatem Instytutu Filologii Polskiej UMCS w Lublinie.

Przedmioty punktowane w procesie rektutacyjnym: 1. język polski; 2. matematyka; 3. język obcy (najwyższa ocena); 4. historia albo WOS (wyższa ocena)


 

Translate »
Scroll Up
secretcats.pl - tworzenie stron internetowych