Sztandar

SZTANDAR SZKOŁY - II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO W ŚWIDNIKU

Sztandar szkoły w każdej lokalnej społeczności jest zarówno symbolem Ojczyzny jak i małej Ojczyzny, którą tworzą nauczyciele, uczniowie i rodzice.

29 kwietnia 1997 r. Burmistrz Świdnika Krzysztof Michalski dokonał nadania imienia II Liceum Ogólnokształcącemu w Świdniku i przekazał nam sztandar szkoły. Inicjatorem ufundowania i autorem projektu graficznego sztandaru szkoły jest pan Ryszard Borowiec, dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1, w którego skład wchodzi II Liceum Ogólnokształcącego im Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Symbolika sztandaru ma łączyć przeszłość i pamięć o historii z przesłaniem dla przyszłych pokoleń i jest najważniejszym znakiem pod którym gromadzi się była, obecna i przyszła społeczność
II Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Awers sztandaru to ułożone w okręgu litery tworzące nazwę liceum z godłem narodowym w środku – symbolizujący skupienie społeczności II LO wokół spraw narodowych. Rewers sztandaru wzorowany na sztandarach wojskowych zawiera symbolikę bliską Patronowi Liceum. W części centralnej znak Harcerskiego Batalionu „Parasol” to znak Polski Walczącej i parasol w zamyśle harcerzy z Szarych Szeregów rozpięty nad Ojczyzną i ją chroniący.
Całość umieszczona jest na wstędze orderu Virtuti Militari. W rogach sztandaru litery RP – Rzeczpospolita Polska oraz lilijka harcerska i herb Świdnika.

Sztandar naszego liceum jest obecny tam, gdzie dzieją się ważne rzeczy.

Translate »
Scroll Up
secretcats.pl - tworzenie stron internetowych