Współpraca z uczelniami

II Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Świdniku stale współpracuje ze środowiskiem uniwersyteckim, dbając o jak najwyższą jakość edukacji swoich uczniów, a także umożliwiając im jak najwcześniejsze wchodzenie w środowisko uczelni wyższych, by dobrze przygotować młodych ludzi do kolejnego etapu ich edukacji.

 

Współpracujemy z uczelniami lubelskimi:

Uniwersytetem Medycznym

Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej

Katolickim Uniwersytetem Lubelskim im. Jana Pawła II

Politechniką Lubelską

Uniwersytetem Przyrodniczym

 

Cieszy nas wyróżnienie lubelskich uczelni, które wysoko oceniły dydaktyczną pracę nauczycieli II LO w Świdniku z uczniami i objęły naszą szkołę umowami patronackimi. Wysokie wymagania, które stawiają przed szkołami uczelnie – aby podpisać umowę o patronacie, a następnie utrzymać takie wsparcie – są niezwykle motywujące, by nieustannie podejmować wyzwania rozwijające zainteresowania naszych uczniów.

JESTEŚMY JEDYNĄ ŚWIDNICKĄ SZKOŁĄ PARTNERSKĄ UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LUBLINIE. http://www.umlub.pl/uczelnia/struktura-organizacyjna/biuro-promocji-i-rozwoju-uczelni/wspolpraca-ze-szkolami/art,9139,wspolpraca-ze-szkolami-w-roku-akademickim-20192020.html

Wspólnie z Uniwersytetem Medycznym realizujemy zajęcia dla uczniów klas biologiczno-chemicznych – w ramach projektu Misja Med i pozaprojektowe. Pracownicy naukowi UM przygotowują zajęcia w laboratoriach uniwersyteckich, dzięki czemu nasi uczniowie mają systematyczny dostęp do najnowszej wiedzy medycznej i najnowszego sprzętu, który wykorzystywany jest do badań uniwersyteckich. Od lat koordynatorem współpracy II Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Świdniku z Uniwersytetem Medycznym w Lublinie jest nauczyciel chemii – p. Beata Nowińska.

Instytut Filologii Polskiej UMCS regularnie zaprasza uczniów naszego LO na ciekawe wykłady i warsztaty dotyczące świata kultury, literatury, języka, a także spotkania z twórcami kultury. Zajęcia uniwersyteckie odbywające się w murach UMCS, a także naszego LO pozwoliły na wypracowanie stałych i efektywnych form współpracy. To doskonała forma poznawania atrakcyjnych ścieżek rozwoju dla młodych ludzi zainteresowanych dziedzinami humanistycznymi.
Wspólnie z Wydziałem Humanistycznym oraz Wydziałem Filozofii  i  Socjologii UMCS w Lublinie UMCS nasze LO realizowało projekt LOGI.KOM – od sztuki logicznego myślenia do sztuki skutecznego komunikowania się.

Od 2009 r. koordynatorkami współpracy II Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Świdniku z Instytutem Filologii Polskiej UMCS w Lublinie są: nauczyciel języka polskiego w II LO – p. Magdalena Skwarczyńska – Zuch i nauczyciel języka polskiego w II LO – p. Wiesława Lisek.

Koordynatorkami współpracy z Wydziałem Matematyki, Fizyki i Informatyki  UMCS oraz Politechniką Lubelską w obszarze nauk ścisłych są: nauczyciel matematyki  – p. Monika Szymaniak i nauczyciel fizyki – p. Dorota Kuczyńska.

Koordynatorką współpracy z Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych UMCS od kilku lat jest nauczyciel języka angielskiego i hiszpańskiego w II LO – p. Dorota Szymańczuk

Współpracę z Instytutem Socjologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II od 2016 r. koordynuje nauczyciel języka polskiego - p. Magdalena Skwarczyńska-Zuch

Współpraca z Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie na celu pogłębianie i wspieranie kształcenia uczniów II Liceum Ogólnokształcącego w przedmiotach przyrodniczych i technicznych. Koordynatorem współpracy jest p. Edyta Walczak.

 

Translate »
Scroll Up
secretcats.pl - tworzenie stron internetowych