Patron

KRZYSZTOF KAMIL BACZYŃSKI - PATRON SZKOŁY

     Krzysztof Kamil Baczyński urodził się w Warszawie 22 stycznia 1921 roku w rodzinie inteligenckiej. Jego matka, Stefania była nauczycielką oraz autorką bardzo cenionych podręczników szkolnych. Pisywała też regularnie do czasopism dziecięcych. Syna kochała ponad miarę, wręcz „nadopiekuńczo“. Do momentu poznania przez Krzysztofa Barbary Drapczyńskiej, późniejszej żony, była, jak to sam poeta określił „najważniejszą kobietą w jego życiu“, pierwszą czytelniczką jego twórczości, krytycznym recenzentem.

     Ojciec Krzysztofa, Stanisław, pochodził ze Lwowa i był to człowiek o niebagatelnym życiorysie: uczestnik m.in. III Powstania Śląskiego, wcześniej działacz plebiscytowy, legionista, ułan, a także już w okresie międzywojennym – lewicowiec, autor licznych prac redakcyjnych, krytyczno-literackich, publicystycznych. Krzysztof rozpoczął naukę w elitarnym gimnazjum im. Stefana Batorego w Warszawie.

     Maturę zdał w 1939 roku. W tym samym roku, w lipcu zmarł jego ojciec. Ta rodzinna tragedia wpłynęła zasadniczo
na postawę Krzysztofa. Rozpieszczany, otoczony czułością, zapobiegliwością kochającej go matki,
od tej pory sam musiał się nią opiekować, gdyż kompletnie załamana po śmierci męża sama wymagała specjalnej troski.

     Baczyński zaczął pisać w wieku piętnastu lat. Początkowo były to tylko wprawki literackie, ale już w okresie maturalnym powstały utwory, które świadczą o jego wielkim talencie. Terminował wówczas u Czechowicza, Miłosza, Tuwima
i Słowackiego. Dzięki tej „alchemii“ w latach 1940-1941 powstała poezja pełna wyobraźni i rozmachu.

     3 czerwca 1942 roku Krzysztof poślubił dziewiętnastoletnią Barbarę, podobnie jak on studiującą tajną polonistykę
na Uniwersytecie Warszawskim. W tym samym roku, pod pseudonimem Jana Bugaja ukazał się
w jednej z konspiracyjnych drukarń tomik pt. Wiersze wybrane. Znakomite opinie na temat umieszczonych
tam utworów Krzysztofa Kamila Baczyńskiego wyrazili m.in. Tadeusz Gajcy i Kazimierz Wyka.

     W czerwcu 1943 roku Krzysztof wstąpił do Armii Krajowej. Po przeszkoleniu uzyskał stopień podchorążego. Jego wojskowym przydziałem był Harcerski Batalion Szturmowy „Zośka“. W kwietniu 1944 roku Baczyński wziął udział w akcji sabotażowej na trasie Tłuszcz - Urle, mającej na celu wysadzenie niemieckiego pociągu.
1 sierpnia 1944 roku walczył w okolicach Placu Teatralnego. W trzy dni później zginął w Pałacu Blanka trafiony w głowę. Tego samego dnia został pochowany na ratuszowym podwórzu. Wiadomość o śmierci Krzysztofa nie dotarła do Barbary, która ciężko ranna umarła 1 września w mieszkaniu swoich rodziców.
W styczniu 1947 roku Barbara i Krzysztof zostali pochowani na Wojskowym Cmentarzu Powązkowskim w kwaterze batalionu „Zośka“.

     W maju 1953 roku zmarła matka Krzysztofa. Przez całe swoje życie, aż do śmierci przechowywała rękopisy, publikacje prasowe i wycinki dotyczące syna. Baczyński pozostawił po sobie ponad 450 utworów poetyckich. Do roku 1947 twórczość poety znana była jedynie wyrywkowo, nieliczne utwory ukazywały się w czasopismach. Pierwsze pełne wydanie jego wierszy miało miejsce dopiero w 1961 roku pod tytułem Utwory zebrane w opracowaniu Kazimierza Wyki. Następne edycje zbioru ukazywały się aż do 1976 roku niemal co dwa lata.

     Twórczość Krzysztofa Kamila Baczyńskiego cieszy się do dziś wielką popularnością. Ukazują się kolejne wydania jego poezji, opracowania krytycznoliterackie czy biograficzne. Szczególnie cenne są tu prace Wiesława Budzyńskiego, choćby takie jak Dom Baczyńskiego(PAX 2000) czy Testament Krzysztofa Kamila (Twój Styl 1998).

[nota biograficzna na podstawie opracowania Andrzeja Żmudy]

     Krzysztof Kamil Baczyński jest patronem wielu drużyn harcerskich i ponad 40 szkół. W 1997 roku uczniowie II LO w referendum dokonali wyboru młodego poety – żołnierza
na swojego przewodnika. O tym wyborze zadecydował jego wielki, literacki geniusz i patriotyczna postawa wobec tragizmu wojny jako wartości, którymi powinny się kierować również współczesne pokolenia Polaków.

     Poezja Krzysztofa Kamila Baczyńskiego ma uniwersalny wymiar i niezwykłe walory estetyczne, zmusza do refleksji nad młodością, dojrzewaniem i poszukiwaniem wartości będących fundamentem dorosłego życia. Dlatego nieustannie zachęca młodych ludzi do jej odkrywania i recytacji, co zostało również ukazane we współczesnym, mającym premierę w 2013 roku filmie "Baczyński".

     Po raz pierwszy świdnicka młodzież miała okazję zaprezentować własną interpretację wierszy przedstawiciela Kolumbów na „I Konkursie Recytatorskim Poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego” –11 kwietnia 1997 roku w II Liceum Ogólnokształcącym w Świdniku. Konkurs został połączony z „Festiwalem Pieśni i Piosenek Powstania Warszawskiego”, a kilka dni później odbyła się w szkole Wieczornica poświęcona życiu i twórczości Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Wszystkie imprezy miały charakter otwarty, zgromadziły wielu uzdolnionych artystycznie uczniów i zapoczątkowały nową tradycję w II Liceum Ogólnokształcącym.

     Jedną z konkursowych nagród dla laureata „Konkursu Recytatorskiego Poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego” jest udział w wycieczce do Warszawy „Śladami Krzysztofa Kamila Baczyńskiego”, która jest organizowana corocznie w czerwcu dla najlepszych uczniów naszego liceum. Program wycieczki obejmuje zwiedzanie miejsc związanych z życiem i śmiercią Baczyńskiego. Należą do nich m. in.: II Liceum im. Stefana Batorego – do którego uczęszczał młody poeta; ulice Starego Miasta – gdzie walczył i zginął w Powstaniu Warszawskim oraz grób Krzysztofa Kamila Baczyńskiego na Powązkowskim Cmentarzu Wojskowym.

Translate »
Scroll Up
secretcats.pl - tworzenie stron internetowych