Biblioteka szkolna

 

Nauczyciele bibliotekarze:

mgr Małgorzata Andrzejewska

mgr Agnieszka Żembrowska

 

Godziny pracy:

poniedziałek – 7.45 – 16.0
wtorek – 7.45 – 16.0
środa – 7.45 – 16.0
czwartek – 7.45 – 16.00
piątek – 7.45 -16.00

 

Biblioteka szkolna jest przestrzenią, w której nasi uczniowie mogą wypożyczać książki i czasopisma, a także spędzać czas w czytelni centrum multimedialnym, korzystając z dostępnych książek i czasopism oraz stanowisk komputerowych – pozyskując w ten sposób wiedzę z różnych dostępnych źródeł informacji.
Nauczyciele pracujący w bibliotece są dla uczniów nieocenionym wsparciem w poszukiwaniu, selekcjonowaniu i przetwarzaniu informacji 😊

 

Akcja czytelnicza dla klas pierwszych!

Nasze liceum w lipcu 2020 r. przystąpiło do „Narodowego Programu Rozwoju
Czytelnictwa”. Celem tego programu jest rozwijanie zainteresowań uczniów
i uatrakcyjnienie księgozbioru biblioteki szkolnej poprzez zakup nowości wydawniczych.
Realizacja programu odbywa się m. in. poprzez popularyzowanie czytelnictwa wśród
młodzieży. Dlatego proponujemy akcję czytelniczą dla klas pierwszych pt. „Czytanie jest
Ok.!”. Polega ona na wykonaniu mapy myśli w formie ręcznej lub grafiki komputerowej
dotyczącej ulubionej książki młodzieżowej lub z kanonu literatury klasycznej. Mapa myśli ma
zawierać najważniejsze informacje o książce: tematyka, bohaterowie, znaczące cytaty, krótka
recenzja dlaczego wybraliśmy tę książkę.
Przygotowane prace należy sfotografować i przesłać na maila:
agnieszka.zembrowska@onet.pl do 30 listopada 2020 r. Wszystkie prace otrzymają ocenę
z języka polskiego, a najlepsze zostaną zaprezentowane na FB i stronie internetowej szkoły.
Dziękują za współpracę organizatorzy akcji: p. Magdalena Skwarczyńska-Zuch, p. Katarzyna
Mądrachowska, p. Wiesława Lisek, p. Magdalena Bartkowiak, p. Agnieszka Żembrowska.

Akcja jest obowiązkowa, wszystkie pytania proszę kierować poprzez dziennik elektroniczny
do p. Agnieszki Żembrowskiej

 

Akcja czytelnicza dla klas drugich!

Nasze liceum w lipcu 2020 r. przystąpiło do „Narodowego Programu Rozwoju
Czytelnictwa”. Celem tego programu jest rozwijanie zainteresowań uczniów
i uatrakcyjnienie księgozbioru biblioteki szkolnej poprzez zakup nowości wydawniczych.
Realizacja programu odbywa się m. in. poprzez popularyzowanie czytelnictwa wśród
młodzieży. Dlatego proponujemy akcję czytelniczą dla klas drugich pt. „Czytam, więc
jestem!”. Polega ona na wykonaniu plakatu reklamującego ulubioną książkę dla młodzieży.
Plakat może być wykonany ręcznie lub przy użyciu grafiki komputerowej.
Przygotowane prace należy sfotografować i przesłać na maila:
agnieszka.zembrowska@onet.pl do 11 grudnia 2020 r. Wszystkie prace otrzymają ocenę
z języka polskiego, a najlepsze zostaną zaprezentowane na FB i stronie internetowej szkoły.
Dziękują za współpracę organizatorzy akcji: p. Magdalena Skwarczyńska-Zuch, p. Katarzyna
Mądrachowska, p. Wiesława Lisek, p. Magdalena Bartkowiak, p. Agnieszka Żembrowska.

Akcja jest obowiązkowa, wszystkie pytania proszę kierować poprzez dziennik elektroniczny
do p. Agnieszki Żembrowskiej

 

Akcja czytelnicza dla klas trzecich!

Nasze liceum w lipcu 2020 r. przystąpiło do „Narodowego Programu Rozwoju
Czytelnictwa”. Celem tego programu jest rozwijanie zainteresowań uczniów
i uatrakcyjnienie księgozbioru biblioteki szkolnej poprzez zakup nowości wydawniczych.
Realizacja programu odbywa się m. in. poprzez popularyzowanie czytelnictwa wśród
młodzieży. Dlatego proponujemy akcję czytelniczą dla klas trzecich pt. „Zaloguj się na
czytanie!”. Polega ona na zaprojektowaniu tylnej okładki książki dla młodzieży. Projekt
może być wykonany ręcznie lub przy użyciu grafiki komputerowej. Projekt powinien
zawierać krótki opis oraz wybrany cytat.
Przygotowane prace należy sfotografować i przesłać na maila:
agnieszka.zembrowska@onet.pl do 11 grudnia 2020 r. Wszystkie prace otrzymają ocenę
z języka polskiego, a najlepsze zostaną zaprezentowane na FB i stronie internetowej szkoły.
Dziękują za współpracę organizatorzy akcji: p. Magdalena Skwarczyńska-Zuch, p. Katarzyna
Mądrachowska, p. Wiesława Lisek, p. Magdalena Bartkowiak, p. Agnieszka Żembrowska.
Akcja jest obowiązkowa, wszystkie pytania proszę kierować poprzez dziennik elektroniczny
do p. Agnieszki Żembrowskiej

 

Translate »
Scroll Up
secretcats.pl - tworzenie stron internetowych