Pedagog i psycholog w szkole

Pedagog szkolny
mgr Beata Jaworska

Psycholog szkolny
mgr Anna Wicijowska - Falenta

GODZINY PRACY PSYCHOLOGA I PEDAGOGA

 W ZSO NR 1 W ROKU SZKOLNYM 2019/20

 

 

DNI TYGODNIA

PSYCHOLOG

Anna Wicijowska - Falenta

PEDAGOG

Beata Jaworska

PONIEDZIAŁEK

14.10-16.00

09.00-15.00

WTOREK

11.10-15.30

08.30-14.00

ŚRODA

14.10-16.00

09.00-15.00

CZWARTEK

09.00-15.00

10.00-16.30

PIĄTEK

08.00-14.00

08.00-14.00

 

Konsultacje popołudniowe możliwe  po wcześniejszym umówieniu. Tel kontaktowy (81)7514247 wew.29

Zadania pedagoga i psychologa szkolnego w naszym liceum  koncentrują się na wspieraniu uczniów w ich rozwoju – nie tylko edukacyjnym.

Do zadań pedagoga i psychologa szkolnego należą:

Indywidualne rozmowy z uczniami – dotyczące ich rozwoju osobowego, ich problemów, wyzwań, jakie stawia przed nimi życie, poszukiwania odpowiedzi  na nurtujące pytania, kreatywnych pomysłów i wszystkiego tego, o czym chcą po prostu porozmawiać nasi uczniowie.

Zajęcia z grupami uczniów – dotyczące integracji zespołu klasowego, różnych zagadnień wychowawczo-profilaktycznych, ważnych tematów dla młodych ludzi, między innymi: Jak się uczyć? Jak radzić sobie ze stresem? Jak być asertywnym? Jak odnaleźć siebie w grupie? Jak budować dobre relacje z innymi? Jak wyrażać swoje emocje? – i wiele, wiele innych kwestii. Zajęcia dotyczące strategii, technik i stylów uczenia się, rozwijanie kreatywnego myślenia, doskonalenie kompetencji społecznych

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna, w tym analiza opinii i orzeczeń z poradni psychologiczno-pedagogicznych – we współpracy z wychowawcami  i nauczycielami – tak, by zorganizować jak najefektywniejsze wsparcie dla danego ucznia – zarówno uzdolnionego, jak i z trudnościami w nauce.  Tutaj również znajdziemy odpowiedź na pytanie: jak będę mieć dostosowane warunki przeprowadzania egzaminu maturalnego?

Doradztwo zawodowe (to przestrzeń działania naszej Pani Psycholog) – dotyczące wsparcia dla młodzieży w rozpoznawaniu predyspozycji zawodowych, organizacji spotkań z reprezentantami uczelni wyższych i instytucji/osób będących wsparciem w określaniu orientacji zawodowej młodego człowieka, w tym  w analizie zasad rekrutacji na uczelnie wyższe; pomoc w wyborze preferowanych kierunków studiów i ścieżek rozwoju po ukończeniu liceum;
badania zawodoznawcze, wsparcie dla wychowawców klas, indywidualne konsultacje z wychowawcami w tym zakresie.

Zadania profilaktyczne dotyczące zdrowego trybu życia, uzależnień – jak ich unikać?; zadania profilaktyczne realizowane są we współpracy z nauczycielami  i wychowawcami, a także z  instytucjami wspierającymi pracę szkoły, w tym z Miejskim Centrum Profilaktyki w Świdniku.

Pedagog i psycholog szkolny to osoby, które pomagają naszym uczniom i ich rodzicom poradzić sobie z sytuacjami, które przynosi ze sobą codzienne życie szkolne i nie tylko szkolne 😊

Zapraszamy!

Jesteśmy dla Was!

Translate »
Scroll Up
secretcats.pl - tworzenie stron internetowych